[۲/۱۲،‏ ۱۳:۱۰] قهرمان رمزدان گاهیوند: با عرض سلام وادب خدمت برادر بزرگوارم جناب آ علی بهرامسری آسترکی و تبریک به مناسبت روز معلم.ما خانواده ها ی رمزدان دور از فامیل بودیم و زیاد ارتباط با فامیل نداشتیم برای اولین بار که چند سال پیش توسایت رفتم ونوشته های جنابعالی را در خصوص ایل استرکی دیدم وبه فامیل ما هم اشاره شده بود تعجب کردم که جنابعالی از کجا فهمیدی که ما استرکی هستیم ودقیقا به شهر گتوند هم اشاره کرده بودی؟
[۲/۱۲،‏ ۱۳:۲۲] قهرمان رمزدان گاهیوند: واقعا کاری که فردوسی برا زنده کردن زبان فارسی کرد جنابعالی هم برای طایفه استرکی کردی وزنده اش کردی

منبع : بنه وار خليل خان آستركی بختياری دورکی |پیام ایلوند گرامی قهرمان رمزدان گاهیوند
برچسب ها : رمزدان ,استرکی ,جنابعالی ,گاهیوند ,قهرمان ,فامیل ,رمزدان گاهیوند ,قهرمان رمزدان ,قهرمان رمزدان گاهیوند