آ غاز سال 7041 آریایی (میترایی) ،3757 زرتشتی، 2578 هخامنشی ،1398 خورشیدی و جشن نوروز  یادگار ایرانیان باستان و سرآغاز راستین سال نو ، را به  ایرانیان میهن دوست شاد بادش می گویم.
امیدوارم سالی همراه با شادکامی و بهروزی و پیروزی  برای همه مردم جهان به ویژه مردم حوزه ایرانشهر (شاهنشاهی ایران باستان) و هم میهنان ارجمندم باشد. نوروز را گرامی بداریم چون با کوشش و تلاش مردمانی برای ما به یادگار مانده است که ایران را آزاد و آباد و ایرانی را سرافراز می خواستند. 
شاد زیویم،درست زیویم، تا زیویم به کامه زیویم. 
علی بهرامسری بختیاری _مسجدسلیمان_ پارسوماش 

منبع : بنه وار خليل خان آستركی بختياری دورکی |نوروز باستانی
برچسب ها :